عنوان طرح استان سرمایه مورد نیاز زمان بارگذاری طرح اتمام زمان ارسال درخواست درخواست کننده توضیحات
تولید باتری ژله‌ای بدون محدودیت 80000000000.0 1400-01-01 1402-01-01 شتابدهنده پویان دانلود
سامانه نظارت و مدیریت هوشمند مرغداری مبتنی بر اینترنت اشیا بدون محدودیت 2100000000.0 1401-07-01 1402-07-01 شتابدهنده پویان دانلود
سامانه مدیریت هوشمند ناوگان حمل و نقل بدون محدودیت 1000000000.0 1401-07-01 1402-07-01 شتابدهنده پویان دانلود
احداث واحد کارگاهی طراحی و تولید ظروف و مصنوعات دکوراتیو سفال سرامیک بدون محدودیت 20000000000.0 1401-07-18 1402-07-18 شتابدهنده پویان دانلود
بیدهای پروبیوتیکی هوشمند بدون محدودیت 16000000000.0 1401-07-18 1402-07-18 شتابدهنده پویان دانلود
بازیافت پسماند کاغذهای چند لایه (تتراپک) بدون محدودیت 73896000000.0 1401-07-18 1402-07-18 شتابدهنده پویان دانلود
کولر آبی ترموپلاست بدون محدودیت 40000000000.0 1401-07-18 1402-07-18 شتابدهنده پویان دانلود
تولید آنتن بر چسب خوان RFID بدون محدودیت 88000000000.0 1401-07-18 1402-07-18 شتابدهنده پویان دانلود
ساخت بوته‌های ذوب فلزات بدون محدودیت 80344000000.0 1401-07-18 1402-07-18 شتابدهنده پویان دانلود
سامانه خدمات گردشگری الکترونیک بدون محدودیت 9000000000.0 1401-07-18 1402-07-18 شتابدهنده پویان دانلود