نگهداری و تعمیرات مبتنی‌بر قابلیت اطمینان (RCM)

ثبت نام بسته است
شرایط رویداد
 • تشریح نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM)، تاریخچه و مولفه‌های آن
 • تعریف مفهومی قابلیت اطمینان و ارتباط آن با RCM
 • ارتباط RCMI و RCMII
 • تعریف برنامه‌ریزی برحسب اولویت (Priority Planning) و ارتباط آن با RCM
 • تشریح کاربرد درخت منطقی تصمیم‌گیری (RCM Logic Decision Tree) و اعتبارسنجی روش‌های رویارویی با خرابی‌ها
 • تاثیر RCM برکاهش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات تجهیزات
 • مفهوم نگهداری مستقل و خودگردان (AM) و دیدگاه RCM در رابطه با آن
 • نحوه رویارویی RCM با خرابی‌های موثر بر عملیات و تولید
 • نحوه رویارویی RCM با خرابی‌های موثر بر ایمنی و محیط زیست
 • نحوه رویارویی RCM با خرابی‌های پنهان مربوط به Protective & Warning Devices
 • ارتباط RCM  با نگهداری ناب (Lean Maintenance) و تحلیل علت ریشه‌ای خرابی‌ها (RCFA)
 • تعریف مفاهیم خرابی وظیفه‌ای (Functional Failures) و غیر وظیفه‌ای (Non Functional) و دیدگاه RCM در رابطه با آن‌ها
 • تشریح نقشه راه و ۷ سوال اساسی در RCM
 • تشریح اطلاعات موردنیاز جهت پاسخ به ۷ سوال RCM و منابع تهیه آن‌ها
 • ارتباط تحلیل حالات، اثرات و بحران‌ساز بودن خرابی‌ها (FMECA) و ارتباط آن با RCM
 • ارتباط نقشه راه مدیریت دارایی‌های فیزیکی (PAM) و RCM
 • دستاوردهای حاصل از اجرای RCM
 • عوامل موفقیت در اجرای RCM
 • ارتباطRCM  و بهینه‌سازی PM (PMO)
 • دیدگاه RCM در رابطه با مقدار درصد اعمال استراتژی‌های نت پیشگیرانه، پیش‌بینانه و هوشمندانه در یک کارخانه
 • پرسش و پاسخ درزمینه آموزش RCMتاریخ & زمان
شنبه
۲۰ آبان ۱۴۰۲
Start - ۸:۳۰
سه‌شنبه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
End - ۹:۲۵ Asia/Tehran
مکان

دانشگاه تبریز

میدان جانبازان
تبریز 13
ایران
--دانشگاه تبریز--
جهت (مکان)را دریافت کنید
سازمان‌دهنده

توسعه کسب و کارهای پویان

+984133380880
+989018096518
poyanstartups@gmail.com
اشتراک گذاری

ببینید مردم در مورد این رویداد چه می‌بینند و چه می‌گویند و به گفتگو بپیوندید.