تجزیه‌وتحلیل علل ریشه‌ای خرابی تجهیزات (RCFA)

ثبت نام بسته است
شرایط رویداد
 • تشریح مفهوم تحلیل علت ریشه‌ای خرابی
 • تعریف علت ریشه‌ای خرابی
 • فواید پیاده‌سازی تحلیل علت ریشه‌ای خرابی
 • ۱۱ گام جهت اجرای موفق تحلیل علت ریشه‌ای خرابی
 • تئوری دومینو در تحلیل علت ریشه‌ای خرابی و ارتباط روش نلمز (Nelms) با این تئوری
 • اصول اساسی اجرای برنامه تحلیل علت ریشه‌ای خرابی
 • روش‌های اولویت‌بندی تجهیزات
 • ساختار اطلاعاتی لازم جهت گردآوری اطلاعات در رابطه با تحلیل خرابی
 • نحوه کدبندی شرح، علل و راهکارهای رفع خرابی به منظور تحلیل‌های بعدی
 • نمودارهای پارتو و علت و معلول و نقش آن‌ها در تحلیل علت ریشه‌ای خرابی
 • روش پنج-چرا و نقش آن در تحلیل علت ریشه‌ای خرابی
 • روش تحلیل حالات، اثرات و بحرانی بودن خرابی‌ها (FMECA) و نقش آن جهت اولویت‌بندی خرابی‌ها جهت تحلیل
 • مراحل اجرای تحلیل علت ریشه‌ای خرابی
 • نمودار عامل سببی
 • نقشه و جدول علت ریشه‌ای و جداول تحلیل و شناسایی حالت خرابی
 • درخت منطقی تصمیم‌گیری در مورد نحوه رویارویی با خرابی‌ها


تاریخ & زمان
یک‌شنبه
۰۷ آبان ۱۴۰۲
Start - ۹:۳۰
چهارشنبه
۱۰ آبان ۱۴۰۲
End - ۹:۳۵ Asia/Tehran
مکان

دانشگاه تبریز

میدان جانبازان
تبریز 13
ایران
--دانشگاه تبریز--
جهت (مکان)را دریافت کنید
سازمان‌دهنده

توسعه کسب و کارهای پویان

+984133380880
+989018096518
poyanstartups@gmail.com
اشتراک گذاری

ببینید مردم در مورد این رویداد چه می‌بینند و چه می‌گویند و به گفتگو بپیوندید.